Download


Story File
Requires an ADRIFT version 5 interpreter. Visit the ADRIFT site for download links.
Play Online
Play this game in your Web browser.

Have you played this game?

You can rate this game, record that you've played it, or put it on your wish list after you log in.

Playlists and Wishlists

RSS Feeds

New member reviews
Updates to downloadable files
All updates to this page

Illumina

by Finn Rosenløv profile

Fantasy
2021

Web Site

No member reviews yet - be the first

About the Story

Danish translation of Illumina.

"Du har kæmpet dig vej i gennem det meste af borgen i din søgen efter prinsesse Illumina. Nu står du endelig i fangekælderen, udenfor døren til hendes celle.
Kan du befri hende, og føre hende ud i borggården hvor folket venter på deres leder?" from Adrift game page


Game Details

Language: Danish (da)
First Publication Date: June 12, 2021
Current Version: Unknown
License: Freeware
Development System: ADRIFT
Forgiveness Rating: Merciful
IFID: ADRIFT-500-37E2-13EF-4422-8CBC-7F37A6326945
TUID: tffijodguh7erbne

Danish translation of Illumina, by Finn Rosenløv

Tags

- View the most common tags (What's a tag?)

(Log in to add your own tags)

Links
This is version 1 of this page, edited by Duffadash on 25 August 2021 at 11:11am. - View Update History - Edit This Page - Add a News Item